Tento scénář se bude opakovat na různých místech světa do doby, než bude požadavkům Organizace zcela vyhověno. Všechny tajné, zpravodajské služby (CIA, FBI, KGB, Mosad, MI6,…) se spojily a intenzivně pátraly po laboratoři, nebylo to lehké a zpočátku ani úspěšné, až pak, když už situace začínala být kritická a čas už nezbýval skoro žádný, byla tajná laboratoř konečně objevena na jednom místě v srdci Evropy, ve městě Praha.


Pečlivě prověřený a dokonale vycvičený agent byl vyslán zničit laboratoř. K tomu účelu měla posloužit speciální bomba, na jejímž vývoji a výrobě se rovněž podíleli největší „mozky“ lidstva, ale ti, které se nepodařilo Organizaci zapojit do svých služeb (snad).


Agent pronikl do laboratoře, ukryl bombu na strategicky nejvýhodnějším místě v laboratoři, ale na její aktivaci již bohužel neměl čas, byl odhalen a zneškodněn ochrankou laboratoře.


Reklama

Naši únikovou hru naleznete také na http://www.escape-games.cz/ ve městě Praha.

Adresa hry

Sokolovská 108/48, 186 00, Praha 8